Betonelementer

I Danmark har vi stor tradition for opførelse af byggeri med betonelementer. Elementbyggeri er både nemt, hurtig og økonomisk at opføre.

Betonelementer

I ÅF har vi gennem årene opnået stor ekspertise indenfor projektering af elementbyggerier. Vores erfaring og kompetence gør, at vi kan udføre troværdig rådgivning på alt fra et-plans huse til højhuse, erhvervs- og kontorbygninger og service- og stadionbyggerier. Ingen opgave er for lille eller stor, når det gælder projektering.

Se vores referencer

Elementbyggeri har mange fordele
 

Fleksibilitet

Der er mulighed for at opbygge en bygningskonstruktion af betonelementer, som netop passer til den enkelte bygherres aktuelle behov.

Formbarhed

Betonens evne til i uhærdet stand, at kunne tilpasse sig en støbeform giver mange muligheder, som medfører et stort spillerum for arkitekturen.

Holdbarhed

Betonkonstruktioner har stor styrke og stivhed. Betonelementer er meget robuste overfor dagligt slid, slag og andre påvirkninger.

Lydisolation

Konstruktioner med korrekt udformning i beton har gode egenskaber til overholdelse af krav til lydisolation jf. BR-10.

Lav brandrisiko

Betonkonstruktioner har gode brandtekniske egenskaber. I sig selv er konstruktionerne ubrandbare, har stor brandmodstandsevne, og virker effektivt brandadskillende.

Konkurrenceevne

Elementerne fremstilles under kontrollerede forhold på elementfabrikker hvilket giver veldokumenteret kvalitet i form af styrker, overflader og geometri mv.

Vores rådgivning af betonelementer omfatter

 • Optimering af dimensioner
 • Udfærdigelse af tegningsmateriale i både 2D og 3D for såvel entreprenører som elementfabrikker
 • Udarbejdelse af statiske beregninger
 • Beskrivelse af montagerækkefølge
 • Beskrivelse af stabilitet under montage
 • Udarbejdelse af fugearmeringsplaner
 • Tilsyn på elementbyggeri
 • 3. partskontrol af elementbyggeri i høj konsekvensklasse
 • Rådgivning af brandpåvirkede betonelementer
 • Gennemgang af beregninger af anerkendt statiker
 • Udarbejdelse af klippe- og bukkelister for armering

ÅF kan under projektering af betonelementer tilbyde rådgivning til samtlige ydelsemodeller i henhold til BIPS A113. Vi udfører endvidere projektering af betonelementer for eller i samarbejde med elementfabrikker. Herunder for eksempel udarbejdelse af produktionstegninger, elementstatik mm.