Fundering

På trods af at fundering er en af de mere oversete discipliner inden for projektering af byggeri, er det en af de vigtigste. Fundamenter er meget mere end en stribe beton i et "hul" i jorden. Fundamenter skal som oftest bære huse, holde vand ude, omlejre og fordele kræfter og belastninger, samtidigt med at der skal vises hensyn til rørføringer, terrænets udformning, jordens bæreevne og så videre.

Det er vigtigt at have en erfaren rådgiver med på holdet, når der skal bygges nyt. ÅF yder rådgivning inden for alle områder vedrørende fundering. Gennem tiderne har vi frembragt funderingsløsninger til såvel brandtrapper som højhuse.

Vores kompetencer indenfor fundering

 • Analyse af geoteknisk rapport
 • Udarbejdelse af geoteknisk og geostatisk dokumentation
 • Udarbejdelse af belastninger for pæleprojekt
 • Dimensionering af enkelt- og stribefundamenter
 • Dimensionering af bundplader
 • Dimensionering af sandpudefundering
 • Dimensionering af brøndfundamenter
 • Dimensionering af støttemure
 • Dimensionering af spunsvægge
 • Optegning af løsninger
 • Kontakt til myndigheder

Ved hjælp af knowhow og den nyeste software udfører vores personale projekteringsløsninger, der holder og sikrer den optimale løsning hver gang.