Stålkonstruktioner

Vi tilbyder professionel rådgivning og projektering af alle stålkonstruktioner og skaber unikke og fleksible løsninger i individuelt udformede konstruktioner.

Stålkonstruktioner

Bærende konstruktioner af stål er den oplagte løsning, hvor der blandt bygherre, arkitekter og ingeniører stilles høje krav til æstetik og funktion.

I ÅF arbejder vi altid med den nyeste software til hjælp ved udførelse af beregninger og tegningsmateriale. Vores dygtige medarbejdere holder sig altid opdaterede med nye produkter på markedet og efteruddanner sig løbende, således at resultatet altid bliver den optimale løsning til det enkelte projekt.

Stålbyggeri giver mange muligheder
 

Fleksibilitet

Konstruktioner af stål kan anvendes på alle niveauer i et byggeri, lige fra udformning af det overordnede bærende system til den enkelte detalje. Stål kan fremstå selvstændigt eller tilpasses, og indgå i sammenspil med andre konstruktionsmaterialer. Ved brug af stål er det desuden muligt at opnå gode og anvendelige løsninger selv der, hvor pladsforhold sætter begrænsninger.

Holdbarhed

Stål er, i nogen grad, et brandmodstandsdygtigt materiale. Ved overfladebehandling kan stålkonstruktioner modstå brandbelastning med høje temperaturer. 

Kvalitet i udførelse

Fremstilling af stålkonstruktioner sker under kontrollerede forhold hos leverandøren. Herigennem sikres veldokumenteret kvalitet i form af styrke, overflader, geometri og svejsninger. Stålkonstruktioner leveres færdige til montering på pladsen.

ÅF arbejder med den nyeste software til hjælp ved udførelse af beregninger og tegningsmateriale. Vores medarbejdere holder sig altid opdaterede med nye produkter på markedet og efteruddanner sig løbende, således at resultatet altid bliver den optimale løsning til det enkelte projekt.

Kompetencer indenfor stålkonstruktioner

 • Udarbejdelse af statisk dokumentation/statisk projekteringsrapport
 • Dimensionering af bolte/svejse samlinger
 • Dimensionering af ståltrapper
 • Dimensionering af midlertidige afstivninger
 • Rådgivning omkring konstruktive løsninger ved ombygning og renovering
 • Rådgivning til forstærkningsprojekter og specialopgaver
 • Udarbejdelse af tegningsmateriale i såvel 2D som 3D
 • Tilsyn
 • Kontakt til myndighederne
 • Udarbejdelse af beskrivelser
 • Gennemgang af beregninger af anerkendt statiker
 • Rådgivning vedr. brandpåvirkede stålkonstruktioner
 • Rådgivning vedr. korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner
 • 3. partskontrol i høj konsekvensklasse, CC3