PCB, asbest og bly

Vi rådgiver om miljøskadelige stoffer i byggeriet.

PCB, asbest og bly

PCB, asbest og bly er nogle af de sundhedsskadelige stoffer, der kan findes i byggematerialer. I dag er det ulovligt at anvende PCB- og asbestholdige byggematerialer og tildels også bly, men før materialernes skadelige virkning blev kendt, benyttede man stofferne helt lovligt. 

Nu ved vi, at PCB og asbest kan give anledning til en række alvorlige problemer og sundhedsrisici for bygningernes brugere ved at forurene indeklimaet. Desuden kan tilstedeværelse af skadelige stoffer som PCB, asbest og bly gøre renoveringsprojekter og nedrivningsopgaver meget dyrere end forventet.

De forurenende stoffer findes stadig i mange gamle bygninger, og det er derfor vigtigt at få professionel råd og vejledning ved ombygning og nedrivning. Bygherren har pligt til at anmelde nedrivning og renovering samt pligt til at sikre, at miljøfarlige stoffer bliver fjernet korrekt.

Vi rådgiver om og foretager registrering af PCB, bly og asbest til både professionelle og private bygherrer. Det omfatter blandt andet:

  • Screening
  • Bygningsgennemgang med prøveudtagning, samt registrering af mulige PCB, asbest og blyholdige byggematerialer
  • Kortlægning af miljøskadelige stoffer
  • Måling af indeluftens indhold af PCB
  • Laboratorieundersøgelse af prøver
  • Udførelse af handlingsplan
  • Udførelse af udbudsmateriale
  • Kvalitetssikring af sanering
  • Rådgivning om affaldshåndtering

PCB

PCB blev anvendt i bygninger fra 1950-1977. I 1977 blev det forbudt at anvende PCB i byggematerialer. Læs mere

Asbest

Asbest er anvendt i byggematerialer frem til 1986 blandt andet i tag-, facade og loftplader. I 1972 blev det forbudt at anvende asbestfibre i isolering, rørbøjninger, kedler, beholdere mm. Læs mere

Bly

Takket være sine unikke egenskaber har bly gennem århundreder været anvendt i maling, vandrør, lodninger såvel som tagdækninger og taginddækninger. Imidlertid har bly vist sig som et giftigt tungmetal, der ikke er biologisk nedbrydeligt.
Der er udstedt forbud mod anvendelse af bly i november 2007, dog med undtagelse for kirker og bevaringsværdige bygninger. Læs mere