Registrering og rådgivning om asbest i bygninger

Asbest er et naturmateriale som har været anvendt og indgår blandt andet i forbindelse med isolering af rør, tagplader og loftplader. Asbest optræder som fibre.

ÅF tilbyder registrering og rådgivning om asbest i bygninger.

Asbest i byggematerialer har været anvendt fra 1920'erne og frem til slutningen af 1980'erne. Indånding af asbestfibre medfører risiko for asbestose samt lunge- og mavetarmkræft. 

Bygherre, ejer eller bruger er ansvarlig for registrering af asbestforekomster indvendig i bygningen. Registrering af asbest omfatter alle indvendige asbestforekomster for alt erhvervsmæssigt byggeri. Ødelagt eller beskadiget asbest skal indkapsles eller forsegles.