Registrering og rådgivning om bly i bygninger

Bly er et tungt og blødt metal, der ikke ruster. Bly har gennem århundreder været brugt i et utal af produkter på grund af sine unikke egenskaber. For eksempel i maling, i vandrør, kapper i jordkabler, tage, taginddækning samt lodninger i blandt andet elektronik.

Vi kan hjælpe med registrering og rådgivning om bly i bygninger. 

Bly er et giftigt tungmetal, der ophobes i naturen og i mennesker. Det betyder, at selv små mængder bly kan medføre en sundhedsskade. Bly påvirker nervesystemet. Derudover er bly også giftigt for vand og jordorganismer.

Siden 2000 er en række regler for brugen af bly trådt i kraft. Der findes dog stadigvæk produkter, hvor det endnu ikke er lykkedes at udvikle og markedsføre alternativer. Det er derfor stadigvæk tilladt at bruge bly i disse produkter.