Registrering og rådgivning om PCB i bygninger

Siden 1977 har det været forbudt at anvende PCB i bygninger, men det forekommer stadig i for eksempel fugemateriale omkring vinduer og døre, forsegling af kanter i termoruder, fuger mellem facadeelementer i beton, mellem altaner og trapper og i udendørs maling og linoleumsgulve.

I ÅF tilbyder vi registrering og rådgivning om PCB i bygninger.

PCB (polyklorerede bifenyler) er blandt de 12 farligste kendte miljøgifte. Stoffet ophobes i fødekæden og er svært nedbrydeligt. PCB anses blandt andet for at være kræftfremkaldende samt påvirke evnen til forplantning. Fra ca. 1950-1977 blev PCB anvendt blandt andet som blødgører i såvel elastiske som plastiske fugemasser i alle typer af bygninger. Den 1. januar 1977 trådte et forbud i kraft mod PCB-holdige produkter i åben anvendelse.

Bygningsejeren er forpligtet til at sikre, at PCB-koncentrationen i indeluften såvel i private som i offentlige bygninger ikke overstiger de vejledende grænseværdier. En-familiehuse er ikke omfattet af dette.