De fire faser

I ÅF inddeler vi projekterne i fire faser: Idegenerering, planlægning, udførelse og afslutning. Efter hver fase er der en beslutningsport (BP), som sikrer, at vi ikke sætter nye aktiviteter i gang, før grundlaget er i orden.

Modellen er som udgangspunkt enkel, så alle involverede kan forstå og anvende den. For den ansvarlige projektleder er krav og retningslinjer langt mere detaljerede.


Fase 1: Idégenerering og tilbud

Vi foretager indledende undersøgelser og beregninger for at finde ud af, om projektet er bæredygtigt. Er det tilfældet, afgiver vi et tilbud.
Læs mere


Fase 2: Planlægning og specifikation

Projektet bliver planlagt i detaljer, så det fremstår helt klart, hvad der skal gøres, og hvad målene er. Vi udarbejder en omhyggelig plan med minimum standardkrav, så projektet kan blive udført så effektivt som muligt.
Læs mere


Fase 3: Udførelse og opfølgning

Vi udfører projektleverancen og følger op på blandt andet tidsplaner og budgetter.
Læs mere


Fase 4: Afslutning og evaluering

Vi videregiver og afleverer det færdige projekt. Desuden foretager vi en intern evaluering af projektet.
Læs mere

Vi samler trådene!

Se oversigt over projektledere under Kontakt » Projektledelse