Fase 4

Den sidste fase handler om at overdrage projektet og evaluere det sammen med kunden.

Afslutning og evaluering

Her er det projektlederens opgave at fastholde projektet på rette spor. Helt generelt – uanset arten af projekt – er det i alles interesse, at der laves en afleveringsforretning og udfærdiges et afleveringsdokument.

Her sikrer vi nemlig, at alt lever op til den aftalte standard.

Vi samler trådene!

Se oversigt over projektledere under Kontakt » Projektledelse