Klare linjer i kommunikationen

En klar kommunikationen er af største betydning i alle projektfaser. Derfor udarbejder vi en kommunikationsplan med udgangspunkt i den detaljerede interessentanalyse.

Formålet med projektets kommunikationsplan er at planlægge kommunikationen og sammenfatte linjerne med interessenterne.

Kommunikationsplanen indeholder en lang række detaljer, hvoraf nogle er kontraktuelle eller på anden måde lovet (for eksempel månedlige statusrapporter til kunden) - og nogle er overladt til projektlederen selv at beslutte. Den indeholder også en plan for de møder, der vil blive afholdt i projektet.

Klare kommunikationslinjer resulterer i velinformerede samarbejdspartnere, der arbejder for projektet - og ikke imod.  

Vi samler trådene!

Se oversigt over projektledere under Kontakt » Projektledelse